3PMO_Blogikuva_Agile_aika_Midagon_27.5.2016

Mihin tarvitaan hankejohtamista agile-aikana?

Muutoshankkeet, erityisesti tietojärjestelmähankkeet epäonnistuvat usein.  Kustannukset kyllä realisoituvat, mutta tavoitellut hyödyt jäävät saavuttamatta joko kokonaan tai osittain.  Aiheesta on lukuisia tutkimuksia ja tilastotietoa.  Esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt tilanteeseen huomiota julkisen sektorin IT-hankkeiden osalta.  Mikä on merkittävää, tavoiteltujen hyötyjen realisoimista ei edelleenkään mitata kattavasti. Epäonnistumisten syyksi mainitaan monesti osaamisen puute.  Aivan erityisesti väitetään, että tietojärjestelmähankkeita…Lue lisää

agile/digitalisaatio/hankejohtaminen/muutosjohtaminen/osaaminen/