3PMO_Blogikuva_Toiminnanohjaus_1.6.16

Toiminnanohjausjärjestelmän onnistuminen edellyttää oikeaa kehitysmetodologiaa

ERP-hankkeet ovat tunnetusti monimutkaisia ja riskialttiita. Gartner arvioi, että 55-75% ERP-hankkeista ei saavuta tavoitteitaan. Panorama Consulting:n (2015) tutkimuksessa 75% ERP-hankkeista ylitti aikataulun, 55% kustannukset ja 41% saavutti alle puolet tavoitelluista hyödyistä. Hankkeen epäonnistumisen tai vaihtoehtoisesti sen onnistumisen taustalla on useita tekijöitä. Yrityksen tarpeisiin vastaava kehitysmetodologia ja sitä kautta tehokkaasti hoidettu toteutus on yksi keskeinen onnistumisen…Lue lisää

agile-kehitys/ERP-hanke/Gartner/hyödyt/vesiputousmalli/