Kuinka muutan työtapaani?

Jokainen meistä voi varmuudella muuttaa vain yhtä ihmistä, itseään. Eikä sekään ole helppoa. Tässä kirjoituksessa referoin Michael Bungay Stanierin kirjaa ”The Coaching Habit”, siinä on mielestäni oivallisesti koottu resepti oman toiminnan muuttamiseksi. The Coaching Habit -kirjan pääaihe on opettaa lukija tekemään enemmän relevantteja kysymyksiä ja neuvomaan muita vähemmän. Sivutuotteena löysin kuitenkin kiinnostavan reseptin omien työtapojen…Lue lisää

Projektipäällikön mentoroinnille ja coachingtaidoille on tilausta

Projektiyhdistyksen tekemän kyselytutkimuksen 2016 mukaan projektien johtamistaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Johtamisen fokus on siinä, miten odotettu ja sovittu tulos saadaan toteutettua asiakkaalle. Projekteissa on monenlaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla saadaan asiat ruotuun. Ihmisten kanssa exelit eivät toimi kovin hyvin. Ne palvelevat milestoneina, mutta ihminen tarvitsee ääntä, sanoja ja niiden merkityksiä. Projektin johtamisessa on tärkeää…Lue lisää

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka, osa 3

Vanha sanonta toteaa että ”viestintä epäonnistuu aina” – miksi? Johtoryhmäläiset saattavat käyttää paljon aikaa ja energiaa hienon vision luomiseen, joten suunta ja tavoitteet ovat heille jo hyvin kirkkaita – kun varsinainen hanke vasta käynnistyy ja suurin osa muusta organisaatiosta ei ehkä vielä edes tiedä mitä on tapahtumassa. Johdon tehtävä on luoda edellytykset yrityksen menestykselle pitkällä…Lue lisää

Projektien vesiputousmalli ja sen viisi heikkoutta

Projektien vesiputousmallissa jokaisen vaiheen on päätyttävä ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kyseinen malli soveltuu pääasiallisesti projekteihin, mitkä ovat pienempiä ja vaatimukset ovat selviä. Jokaisen projektivaiheen päätyttyä katsotaan eteneekö projekti suunnitellusti, tarvitseeko se jatko-aikaa vai pitääkö se lopettaa.  Projektien käyttämässä vesiputousmallissa on sekä etunsa että haittansa, josta seuraavaksi hieman enemmän: 1.) Työskentelytapa on joustamaton On…Lue lisää

Tunne itsesi – määritä johtamistyylisi

Projektiammattilainen on usein johtamassa henkilöitä joilla on aivan eri esimiehet. Niinpä projektipäälliköllä pitääkin olla kyky rakentaa luottamusta, motivoida, neuvotella ja antaa palautetta rakentavasti, jotta hän saisi auktorisoitua itsensä muiden projektiin osallistujien silmissä. Projekti-Instituutti on luonut yksinkertaisen ja nopean tavan kurkistaa omaan johtamistyyliin kartoitustyökalun avulla. Jo muinaiskreikkalaiset sen tiesivät; Itsensä tunteminen on johtajuuden alku.Projekti-Instituutti on julkaissut…Lue lisää

Kuuntelisinko konsulttia?

Projekti. Helppo homma? Päätetään vain minkälainen rakennus, tietojärjestelmä tai tuote halutaan saada aikaiseksi ja nimetään kannuksensa ansainnut työntekijä projektipäälliköksi vastaamaan tuloksesta? Väärin, väärin ja väärin. Jo ensireaktion kohdalla alkoi homma luisua käsistä. Kun työkokonaisuuden toteutus- ja johtamistavaksi valitaan projekti, tulee päätöksenteon mahdollistamiseksi ensin määritellä ne hyötytavoitteet, miksi mitään kannattaa alkaa edes suunnittelemaan. Hyötytavoitteista sitten johdetaan…Lue lisää

Pitäisikö meidänkin kehittää projektimalli?

Projektijohtamisen kehittäminen keskittyy usein osaamisen kehittämiseen, erityisesti projektipäälliköiden kouluttamiseen. Pelkkä projektipäälliköiden valmentaminen ei riitä menestykselliseen projektikulttuuriin. Yksi tärkeimmistä projektikulttuurin osatekijöistä on projektinjohtamismalli tai lyhyemmin projektimalli. Projektimallin avulla yhtenäistät projektijohtamista tehokkaasti, joka johtaa turhan työn vähenemiseen, päätöksenteon parantumiseen, läpinäkyvyyteen ja resurssien parempaan hallintaan. Mikä on projektimalli? Projektimalli on yhdessä sovittu tapa johtaa organisaation projekteja ja niiden muodostamia…Lue lisää

Big Datan hyödyt projektisalkun hallinnassa

Käsite Big Data on suhteellisen uusi termi, jolla tarkoitetaan suurta ja monimutkaista tiedon määrää. Sitä hyödyntävät tuhannet organisaatiot ympäri maailmaa, ja tarkoituksena on löytää isosta datan määrästä oleellista tietoa uudistakseen liiketoiminta-strategioitansa. Big data:sta on myös erityistä hyötyä projektien salkunhallinnassa, vaikkakin sitä ovat hyödyntäneet aluksi asiakaskeskeiset organisaatiot, esim. lentoyhtiöt. Big Data parantaa projektien salkunhallinnan tehokkuutta Usein…Lue lisää

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka, osa 2

Miten valjastaa hanke- ja projektihallinnan työväline muutoksen tueksi? Kasvuyritykseen kasautuu helposti salkullinen erilaisia projekteja prosessimallinnuksesta ja osaamisen kehittämisestä IT-liitännäisiin ja näitä on kyettävä viemään samaan suuntaan annettujen strategisten reunaehtojen mukaisesti. Miten varmistaa projektien strateginen liitäntä? Kehitystarpeiden ja ideoiden lukuisuus on haaste yleensäkin, mutta kasvupaineissa niitä suorastaan tulvii tehtäväksi samaan aikaan – kaikki aina jonkun tahon…Lue lisää

Ohjelman perustamisen neljä perustyökalua

Ohjelma on mittava johtamiskokonaisuus, joka sisältää tyypillisesti kymmeniä projekteja ja sen kesto mitataan vuosissa. Ohjelmien budjetit ovat miljoonaluokkaa, joskus jopa miljardeja. Niinpä ei olekaan aivan sama, kuinka tällaista laivaa ohjataan. Haasteellisuutta lisää myös se, että kokonaisuutta ei useinkaan pystytä määrittelemään alussa kovinkaan tarkasti, siksi ohjelman käynnistäminen vaatii hyvää epävarmuuden sietokykyä. Tässä blogissani esittelen neljä perustyökalua…Lue lisää